Akvaariorakkautta? EXAM-webinaarit

Tulevat webinaarit opettajille ja koulutussuunnittelijoille:

Webinaarit järjestetään osoitteessa: connect.funet.fi/akvaariorakkautta
Webinaareihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua ja puheenvuorot ovat katsottavissa myös tallenteelta myöhemmin. Webinaarien sisällöt ja tallenteet päivitetään tälle sivulle.

Webinaari 3: 11.1.2019 klo 13.15–14.30: EXAMin mahdollisuudet opetusyhteistyössä
Puheenvuoro 1: Tenttivierailu
Puheenvuoro 2: Yhteistentti

Webinaari 4: 15.3.2019 klo 13.15–14.30: Isojen osallistujamäärien osaamisen arviointi EXAMilla
– Salintentit ja kysymyskohtainen arviointi

Webinaari 5: 10.5.2018 klo 13.15–14.30: EXAM kehittyy

EXAMia kehitetään osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa DigiCampus-kehittämishanketta. Lisätietoja hankkeesta www.digicampus.fi, #digicampusfinland


Menneet webinaarit

Webinaarit lukuvuonna 2018–2019

Webinaari 1: 5.10.2018 klo 13.15–14.30: Osaamisen arviointi EXAMilla – EXAM 4.0, EXAMin käyttö eri oppiaineissa
Puheenvuoro 1: Kieltenopettajien käyttökokemuksia Examista, Vera Scotto di Marco (italia) ja Nina Numminen (ruotsi), Turun yliopisto
Ensimmäisen puheenvuoron tallenne: https://connect.funet.fi/pwwaayd0mqee/ (salasana: akvaario)
Puheenvuoro 2: EXAMin käyttö juridiikan opinnoissa Haaga-Heliassa, Christina Karlia-Palomäki, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Toisen puheenvuoron tallenne: https://connect.funet.fi/p9bm5etg9i00/ (salasana: akvaario)

Webinaari 2: 30.11.2018 klo 13.15–14.30: EXAM opetuksen ja oppimisen tukena
– Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia EXAMista
Puheenvuoro 1: Opettajien kokemuksia EXAMista – Olli Ruth (Helsingin yliopisto, geotietiede  ja maantiede)
Ensimmäisen puheenvuoron tallenne: https://connect.funet.fi/peq3ss3cak60/ (salasana: akvaario)
Puheenvuoro 2: Mitä opiskelijat toivovat EXAM-tentiltä? – Katriina Nousiainen, Vaasan yliopisto, hallintotieteiden opiskelija
Toisen puheenvuoron tallenne: https://connect.funet.fi/pj94oefm7aq0/ (salasana: akvaario)

Webinaarit lukuvuonna 2017–2018

Webinaari 1: Tentit EXAMilla (1.12.2017)
Tallenne: https://connect.funet.fi/p15h21hxz9a/ (salasana: akvaario)
Puheenvuoro 1: Miten luon tentin Examiin? Mitä hyötyä Examista on opettajalle? (Seija Bergström, lehtori, Haaga-Helia)
Puheenvuoro 2: Kypsyysnäyte EXAM:ssa (Annukka Jokipii, Prof., KTT, dosentti, Vaasan yliopisto)

Webinaari 2: 1+2 = matemaattisten aineiden tenttiminen
(2.2.2018
Tallenne: https://connect.funet.fi/p2akmwl67ae3/ (Salasana: akvaario)
Puheenvuoro 1: Matematiikan EXAM- tentti & Matlab (yliopistonlehtori Simo Ali-Löytty, Tampereen teknillinen yliopisto)
Puheenvuoro 2: Matematiikan EXAM-tentti & Excel- ja aineistoliitteiden käyttö (lehtori Juha Nurmonen, Haaga-Helia)


Webinaari 3: Tehoa tenttimiseen – arviointia EXAMilla
(16.3.2018)
Tallenne: https://connect.funet.fi/p8lbrpnwqxub/ (Salasana: akvaario)
Puheenvuoro 1: Monivalintakysymysten laatiminen ja automaattinen arviointi – esimerkkinä kasvatuspsykologian tentti  (Anne-Elina Salo, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto)
Puheenvuoro 2: Arviointi EXAMissa – opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia (Harri Laaksonen, lehtori, konetekniikan koulutus, & Sanna Sintonen, erikoissuunnittelija, Kehittäminen, Tampereen ammattikorkeakoulu)

Webinaari 4: Tenttejä yli organisaatiorajojen (27.4.2018)
Tallenne: https://connect.funet.fi/przb8kk07ukh/ (Salasana: akvaario)
Puheenvuoro 1: Ristiinopiskelu & EXAM (Liisa Kallio, Jyväskylän yliopisto)
Puheenvuoro 2: EXAMin tulevaisuudennäkymiä: kansallisia tenttejä (Marjut Anderson, CSC)