Student- och läraranvisningar för e-tentamen vid annan högskola


FÖR STUNDENTEN

Tentamensbesök betyder att du kan avlägga din egen högskolas tentamina i en annan högskolas EXAM-tentamensutrymme.

Kontrollera alltid innan du bokar en tentamen de anvisningar som gäller för den mottagande högskolan (den högskola där du tänkt skriva din tentamen). De anvisningar som är särskilt viktiga gäller tentamensutrymmenas öppethållningstider och hur du kommer in i tentamensrummen, men också andra högskolespecifika anvisningar. Kontrollera också innan du bokar att den andra högskolans tentamensdatorer har de programvaror som du behöver för din tentamen.  Då du skriver tentamen i en annan högskolas utrymmen så följer du den högskolans principer för tentamensövervakning och andra anvisningar för tentamensutrymmet, så bekanta dig med dem i förväg.

Tentamensbesök är för tillfället möjligt i de här högskolornas EXAM-tentamensutrymmen: 

Obs! På grund av den pågående coronasituationen kan högskolor begränsa eller förhindra tentamensbesök. Se den senaste informationen här.

Helsingfors universitet
Häme yrkeshögskola
Jyväskylä universitet (se kort video (på finska) hur du hittar fram.)
Jyväskylä yrkeshögskola
Karelia yrkeshögskola (EXAM guide, på finska)
Yrkeshögskolan Lab (campus i Lahtis och Villmanstrand)
Lapplands universitet
LUT-universitet (campus i Villmanstrand, Lahtis och S:t Michel)
Satakunta yrkeshögskola (campus i Björneborg)
Seinäjoki yrkeshögskola
Sydöstra Finlands yrkeshögskola, XAMK (campus i Kotka, Kouvola, S:t Michel och Nyslott)
Tammerfors universitet (campus i Hervanta)
Tammerfors yrkeshögskola
Uleåborgs yrkeshögskola
Uleåborgs universitet
Vasa universitet
Åbo Akademi (gemensam EXAM med Åbo universitet)
Åbo universitet
Östra Finlands universitet (campus i Kuopio och Joensuu)

Läs noggrannare anvisningar för hur du bokar en e-tentamen vid en annan högskola och övriga anvisningar i ”EXAM för studenter” 


FÖR LÄRAREN

För läraren orsakar en e-tentamen vid en annan högskola inget extra arbetet, om tentamen redan från tidigare kan tenteras i EXAM. Läraren använder endast sin egen högskolas EXAM: hen skapar tenten normalt och då studenten har avlagt tentamen skickas den in till läraren i hens egen EXAM.

I högskolornas tentamensutrymmen kan väldigt olika programvaror vara i bruk. Om det för tentamen behövs en specifik programvara, så lönar det sig att nämna det i fliken Grunduppgifter under ”Instruktioner som visas för studerande vid bokning”

Läs närmare anvisningar för en e-tentamen vid en annan högskola och övriga anvisningar i ”EXAM för läraren”

%d bloggaajaa tykkää tästä: