Organisaatiot hyötyvät yhteistyöstä esimerkiksi opintojen laadun varmistamisessa ja mitoituksessa. Tenttien sähköistämisellä luodaan kustannustehokkuutta sekä organisaatiolle että opiskelijalle.

Helppoa, joustavaa, yhteisöllistä, ekologista!

Tenttijärjestelmän ylläpidosta ja jatkokehittämisestä vastaa korkeakoulujen EXAM-konsortio. Tule mukaamme kehittämään yhdessä ristiinopiskelun mahdollistavaa järjestelmää! Konsortion johtoryhmä tapaa noin kolme kertaa vuodessa ja keskustelee ajankohtaisista päätettävistä asioista. Kehittäjäryhmä pitää yhteyttä tiiviimmin, lähes viikoittain saat tukea muilta korkeakouluilta ja kuulet miten kehitystyö etenee!

Konsortioon kuuluu tällä hetkellä 27 korkeakoulua. Konsortioon liittyminen tapahtuu hyväksymällä konsortiosopimuksen ehdot ja maksamalla liittymismaksu. Lisäksi jäsenillä on vuosittainen vuosimaksu. Se muodostuu kiinteästä perusosasta ja vuosittain päätettävästä täydennysosasta. Kaikki maksut käytetään tenttijärjestelmän edelleen kehittämisen.

Katso keitä on jo mukana Yhteystiedot-sivulta!