Hur kan studerande dra nytta av EXAM?

Tänk, du kan anmäla dig till tentamen genom din webbläsare på vilken terminal som helst och utföra din tentamen nästan helt när du vill! EXAM-tentamen är ett jämlikt och fritt (men övervakat) sätt att tentera på.

Kontrollera att din tentamen går att skriva via EXAM, planera, boka tentamenstid och tentamensutrymme, skriv din tentamen. Enkelt, eller hur? Du kan själv konstatera detta genom att till exempel bekanta dig med bruksanvisningen. Vilka högskolor har redan tagit EXAM i bruk? Kontrollera kontaktuppgifterna!

Intresserade

Högskolorna drar nytta av samarbete, t.ex. för att garantera kvaliteten i utbildningarna. E-tentamina är kostnadseffektiva både för högskolorna och studenterna.

Enkelt, flexibelt, gemensamt, ekologiskt!

Högskolornas EXAM-konsortium ansvarar för tentamenssystemets upprätthållning och fortsatta utveckling. Kom med och utveckla ett system som möjliggör att studenterna kan avlägga den egna högskolans tentamen i en annan högskolas e-tentamensutrymmen. Konsortiets ledningsgrupp träffas cirka tre gånger i året för att diskutera och besluta om aktuella ärenden. Utvecklingsgruppen håller närmare kontakt, nästan varje vecka får du stöd från andra högskolor och hör hur utvecklingsarbetet framskrider.

Till konsortiet hör för tillfället 27 högskolor. Anslutning till konsortiet sker genom att godkänna konsortavtalets villkor och betala anslutningsavgiften. Dessutom betalar medlemmar även en årsavgift. Den består av en fast grundavgift och en tilläggsavgift, som fastslås årligen. Alla avgifter används för att vidareutveckla tentamenssystemet.

 

%d bloggaajaa tykkää tästä: