EXAM-systemet är från början ett resultat av tio finska högskolors vilja att tillsammans definiera och producera ett helt nytt tentamenssystem, som är i enlighet med kraven en allt mer digitaliserad studiemiljö ställer och som kan dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen möjliggör. Samarbetet påbörjades år 2014 med stöd av CSC (Centret för finländsk expertis inom IT för forskning, utbildning, kultur och offentlig förvaltning) och Arcusys Oy. Genom det breda utvecklingssamarbetet sökte man flera fördelar, som att hitta och utnyttja god praxis, harmonisering av verksamhetsprocesser, standardiserat dataöverföringsförfarande och samverkan gällande grundläggande studieadministrationssystem.

Sedan dess har nästan alla Finlands högskolor anslutit sig till konsortiet, och utvecklingen av systemet har lett till den nuvarande versionen 4.0.  I de nyare versionerna har den ursprungliga enkla essätentamen fått nya frågetyper, stöd för mognadsprovsprocessen inklusive språkgranskning, bättre verktyg för bedömning – nu senast stöd för bedömning av tentamen per fråga. På kommande är möjlighet till gemensam användning av e-tentamensutrymmena, d.v.s. att studenter kan avlägga den egna högskolans tentamen i en annan högskolas e-tentamensutrymmen och tvärtom. Som medlemmar i konsortiet kan högskolorna föra fram sina utvecklingsförslag.

Systemets funktionaliteter:

EXAM stöder för tillfället tentamina i videoövervakade tentamensutrymmen och erbjuder högskolorna följande tjänster:

  • Inloggning via HAKA
  • Automatisk överföring av studieperioder (från det studieadministrativa systemet)Skapandet av olika typer av tentamina (allmän tentamen, personlig tentamen, mognadsprov, tentamen som kan skrivas ut)
  • Skapandet och gemensam användning av frågor (essä, flerval med ett rätt svar, flerval med vägt medeltal, öppna frågor) samt frågebank för fortsatt användning av frågor
  • Anmälning till tentamina och bokning av plats i tentamensutrymme
  • Utförandet av tentamen
  • Bedömning av tentamen
  • Elektronisk överföring av avlagda prestationer till det studieadministrativa systemet
  • Gränssnitt för att få ut information om tentamensanmälan och tentamina

Systemets uppbyggnad

Tentamenstjänsten EXAM är producerad genom klient-server-arkitektur. Servern består av Play framework-komponenter. Användargränssnittet är uppbyggt genom användningen av Angular JS-biblioteket. Servern och användargränssnittet kommunicerar sinsemellan genom REST-gränssnittet.

Användargränsnittets mjukvaruberoenden hanteras med verktyget NPM (Node Package Manager). För paketeringen av användargränssnittet användes verktygshelheten Webpack.   År 2018 påbörjade man konverteringeringen av användargränssnittets JavaScript-kod till TypeScript.

För lärares och studerandes textbehandling används CKEditor-komponenter, som ger möjlighet till val av tecken, teckenstorlek och -utseende (kursiverad och fet text), rubriknivår, samt redigering och insättning av matematiska formler (via MathJax-biblioteket).

Tilläggsuppgifter om utformandet av tentamensutrymmena fås från konsortiet.

%d bloggaajaa tykkää tästä: