EXAM-tenttivierailu

EXAM-tenttivierailun ohjeet opiskelijalle ja tentaattorille


OPISKELIJALLE

Tenttivierailu tarkoittaa sitä, että suoritat oman korkeakoulusi opintojakson tentin jonkun toisen korkeakoulun EXAM-tenttitilassa.

Tarkista aina ennen tenttivarauksen tekoa kohdekorkeakoulun (se korkeakoulu, jossa teet tentin) ohjeista tenttitilojen aukioloajat, ohjeet tenttitilaan pääsemiseksi sekä muut korkeakoulukohtaiset ohjeet. Varmista myös ennen varausta, että vieraskorkeakoulun tenttikoneella on käytettävissä tentissä tarvitsemasi ohjelmistot. Tenttiessäsi toisen korkeakoulun tilaan, noudatat kyseisen korkeakoulun valvontaperiaatteita ja tilan käyttöohjeita, joten tutustu niihin huolella etukäteen.

Tenttivierailu on tällä hetkellä mahdollista näiden korkeakoulujen EXAM-tenttitiloissa:
Lapin yliopisto
Oulun ammattikorkeakoulu
Vaasan yliopisto
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion ja Joensuun kampukset
Jyväskylän yliopisto (Katso lyhyt video miten löydät perille.)
Tampereen yliopiston Hervannan kampus
Turun yliopisto

Lue tarkemmat ohjeet tenttivierailun varaamiseksi ja tekemiseksi sekä muut opiskelijan ohjeet EXAM Opiskelijan oppaasta.


TENTAATTORILLE

Tentaattorille tenttivierailu ei aiheuta lisätyötä, jos tentti on lähtökohtaisesti tentittävissä EXAMissa. Tentaattori käyttää vain omaa EXAMiaan: luo tentin normaalisti ja kun opiskelija on suorittanut tentin, se palautuu tentaattorille arvioitavaksi omaan EXAMiin.

Korkeakoulujen tenttikoneilla saattaa olla käytössä hyvin erilaiset ohjelmisoresurssit. Jos tenttiin vastaamiseen tarvitaan jotakin tiettyä ohjelmistoa, siitä kannattaa mainita tentin perustiedot -välilehdellä kohdassa ”Tenttivarauksen aikana näkyvä ohjeistus opiskelijalle”.

Lue tarkemmat tenttivierailun ohjeet sekä muut tentaattorin / opettajan ohjeet EXAM Opettajan oppaasta.

%d bloggers like this: