Framtidens tentamen
Ett flexibelt sätt att tentera nära dig

Vad är Exam?

EXAM är en modern programvara för elektronisk tentamen, utvecklad av ett konsortium bestående av 27 finska universitet och yrkeshögskolor. Exam möjliggör elektroniska tentamina (e-tentamen) via dator i ett videoövervakat utrymme på en valbar tid för studerande.

  • Lärarens arbete underlättas och försnabbas. Pedagogiskt samarbete blir möjligt genom att man kan ordna gemensamma tentamen över högskolegränserna.
  • Studenterna kan flexibelt välja tidpunkt och plats när de vill tentera och använda också andra högskolors tentamensutrymmen.
  • Högskolorna drar nytta av samarbete t.ex. för att garantera kvaliteten i utbildningarna. E-tentamina är kostnadseffektiva för både högskolorna och studenterna.

Kontaktuppgifter

EXAM-konsortiets ordförande:
Sanna Sintonen, Tampereen ammattikorkeakoulu
050 409 8471
fornamn.efternamn () tamk.fi

Projektledare och användningstjänster:
Marjut Anderson, CSC
040-7424076
fornamn.efternamn () csc.fi

Du kan också kontakta din egen högskolas kontaktperson!

Högskola Kontaktperson
Aalto-universitetet Venla Virtakoivu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Päivi Rajaorko
Hanken Svenska handelshögskolan Kaie Veiler
Helsingfors universitet Outi Valkama
Hämeen ammattikorkeakoulu Miikka Ruusunen
Östra Finlands universitet Sari Pitkänen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jonna Salmijärvi
Jyväskylä universitet Liisa Kallio
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Tommi Pälli
Karelia-ammattikorkeakoulu Pentti Ojajärvi
Lahden ammattikorkeakoulu Mirva Törmälä
Lapin ammattikorkeakoulu Pietari Tahvonen
Lapplands universitet Paula Niemelä
Villmanstrands tekniska universitet Marjaana Kareinen
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Sonja Merisalo
Oulun ammattikorkeakoulu Timo Hakkarainen
Uleåborgs universitet Tanja Kähkönen
Saimaan ammattikorkeakoulu Ilpo Olkkonen
Satakunnan ammattikorkeakoulu Katja Lempinen
Savonia-ammattikorkeakoulu Seppo Räsänen
Seinäjoen ammattikorkeakoulu Jarkko Välimäki
Tampereen ammattikorkeakoulu Sanna Sintonen
Tampereen teknillinen yliopisto Riikka Laurila
Tammerfors universitet Sami Hautakangas
Åbo universitet Hely Lahtinen
Vasa universitet Kaisa Savolainen
Åbo Akademi Tove Forslund