Framtidens tentamen

Ett flexibelt sätt att tentera nära dig

Vad är Exam?

EXAM är en modern programvara för elektronisk tentamen, utvecklad av ett konsortium bestående av 27 finska universitet och yrkeshögskolor. Exam möjliggör elektroniska tentamina (e-tentamen) via dator i ett videoövervakat utrymme på en valbar tid för studerande.

  • Lärarens arbete underlättas och försnabbas. Pedagogiskt samarbete blir möjligt genom att man kan ordna gemensamma tentamen över högskolegränserna.
  • Studenterna kan flexibelt välja tidpunkt och plats när de vill tentera och använda också andra högskolors tentamensutrymmen.
  • Högskolorna drar nytta av samarbete t.ex. för att garantera kvaliteten i utbildningarna. E-tentamina är kostnadseffektiva för både högskolorna och studenterna.

Kontaktuppgifter

EXAM-konsortiets ordförande:

Tuula Heide, Östra Finlands universitet
+358 40 064 5936
fornamn.efternamn () uef.fi

EXAM-team

Projectledare
Karoliina Sipovaara, CSC
+358 46 920 3460
fornamn.efternamn () csc.fi

Teknisk specialist
Lauri Pohjanen, CSC
+358 50 336 9342
fornamn.efternamn () csc.fi

%d bloggaajaa tykkää tästä: