Framtidens tentamen

Ett flexibelt sätt att tentera nära dig

Vad är Exam?

EXAM är en modern programvara för elektronisk tentamen, utvecklad av ett konsortium bestående av 27 finska universitet och yrkeshögskolor. Exam möjliggör elektroniska tentamina (e-tentamen) via dator i ett videoövervakat utrymme på en valbar tid för studerande.

  • Lärarens arbete underlättas och försnabbas. Pedagogiskt samarbete blir möjligt genom att man kan ordna gemensamma tentamen över högskolegränserna.
  • Studenterna kan flexibelt välja tidpunkt och plats när de vill tentera och använda också andra högskolors tentamensutrymmen.
  • Högskolorna drar nytta av samarbete t.ex. för att garantera kvaliteten i utbildningarna. E-tentamina är kostnadseffektiva för både högskolorna och studenterna.

Kontaktuppgifter

EXAM-konsortiets ordförande:

Venla Virtakoivu, Aalto-universitetet
+358 50 301 7350
förnamn.efternamn () aalto.fi

EXAM-team

Teknisk specialist
Lauri Pohjanen, CSC
+358 50 336 9342
fornamn.efternamn () csc.fi

%d bloggaajaa tykkää tästä: