Hur kan lärare dra nytta av EXAM?

Med EXAM-programvaran kan man erbjuda och bedöma tentamina elektroniskt. Oavsett om det handlar om ett veckoprov, en sluttentamen eller en programmeringsövning, behövs inte längre avancerad förmåga i att tyda handstilar. Den frågebank du en gång skapat kan alltid upprätthållas och användas igen.

Genom att skriva tentamen på dator kan informationsteknikens fördelar utnyttjas, och tentamen kan ändå övervakas.

Lärares erfarenheter:

 • Problem med att tyda olika handstilar försvinner
 • Tentamenssvaren blir bättre strukturerade
 • Automatisk kontroll av flervalsfrågor
 • Bekymmerslöst: frågebank, arbete endast när studerande utför tentamen, behöver inte övervaka, kan kontrollera tentamen varifrån som helst, arkivering
 • Förändrar bedömningssätt
 • Enkelt att ge personlig feedback
 • Möjlighet att automatiskt överföra resultat från Exam till studieinformationssystemet.

Studerande kan alltid själva välja tidpunkt för tentamen inom den tidsram du angivit. Detta gör att du undviker onödigt jobb med att organisera omtagningar som kan uppstå vid t.ex. sjukdomsfall. Det blir också lättare att planera och avklara studierna för studerandena.

exam_sve.png

Läraren skapar tentamen i EXAM-systemet och gör den tillgänglig för studenter inom en viss tidsram.

 • Studenten anmäler sig till EXAM-tentamen
 • Studenten bokar ett tentamensutrymme i EXAM-systemet
 • För lyckade bokningar skickas ett e-mail med kvittering till studenten
 • Studenten skriver tentamen och lämnar in den
 • Läraren får ett meddelande om att tentamen kan bedömas
 • Läraren bedömer tentamen i tentamenssystemet och låser därefter bedömningen
 • Studenten får potentiell feedback och vitsord som e-mail
 • Om EXAM är kopplat till universitetets studiesystem, överförs vitsorden dit

EXAM kan du genomföra olika former av examination:

 • Essätentamen – boktentamen
 • Mognadsprov, individuell tentamen
 • Flervalstentamen – automatisk bedömning
 • Tentamens timing: Sluttentamen – mellantentamen – nivåtester
 • Samt ytterligare alternativ, till exempel papperstentamen

Beroende på konfigurationen av din högskolas examensdator kan du också använda t.ex. följande i tentamen:

 • Ryska: Specialtangentbord
 • Ritningar och skisser: ritbord- och skärmar
 • Programvaror för matematik: räknare, Excel, MatLab
 • Utrymmen med fri tillgång: lugna, anpassningsbara, tillgängliga, specialanpassade programvaror, , alarmknapp

Under tentamen finns också de program som du valt förutom EXAM-systemets program tillgängliga, till exempel Excel eller något programmeringsverktyg. Detta skapar samordning mellan undervisningen och examinationen, och på detta sätt ges nya möjligheter att genomföra autentisk examination.

%d bloggaajaa tykkää tästä: